Navigci

Katolikus hittan tájékoztató

Mi jellemzi a katolikus hit- és erkölcstan órát?

"A gyermekek olyanok, mint a tükör. Ha szeretettel veszik õket körül, õk is szeretetet sugároznak. Ha azonban a szeretet hiányzik, semmit sem tudnak visszaadni." Anthony de Mello

Hisszük, hogy a gyermekek csak akkor képesek a növekedésre, ha szeretet veszi körül õket.

Éppen ezért törekszünk arra, hogy szeretetteljes légkört teremtsünk számukra, közösséget alakítunk, ahol jó együtt lenni; játékos módszerekkel tanítunk és tanulunk, hogy örömteli élmény lehessen minden óra.

A katolikus hit- és erkölcstan órán arra szeretnénk nevelni a gyermekeket, hogy legyenek fogékonyak a szépre, a jóra, az igazra; legyenek nyitottak önmaguk, társaik, és az õket körülvevõ valóság megértésére, Isten megismerésére.

Mit tanítunk a katolikus hit- és erkölcstan órán?

A katolikus hit- és erkölcstan órán a bibliai történeteken keresztül, Jézus tanítása és a katolikus Egyház tanításai alapján a gyerekek - életkori sajátosságaiknak megfelelõen - megismerkedhetnek Isten szeretetével, Istennel élõ kapcsolatot alakíthatnak ki, aki biztos támasz az életükben.

Olyan témakörökkel és kérdésekkel foglalkozunk, amelyek hozzájárulnak a gyermekek erkölcsi érzékének, lelkiismeretének fejlõdéséhez, miközben a gyermekek maradandó értékeket erõsítenek meg magukban, fejlõdnek bennük azok a pozitív belsõ késztetések, illetve erények, amelyek segítenek a jó és a rossz felismerésében, értékeken alapuló, felelõs döntések meghozásában.

Hisszük, hogy ezek az értékek biztos támpontot jelenthetnek gyermeke életében.

Ki járhat katolikus hit- és erkölcstan órára?

Mindenkit szeretettel várunk a katolikus hit- és erkölcstan órára. A jelentkezésnek nem feltétele, hogy a gyermek meg legyen keresztelve.

Mit tegyen, ha gyermekét katolikus hit- és erkölcstanra szeretné járatni?

  • amennyiben gyermeke 1. osztályos lesz, akkor beiratkozáskor írásban jelezze szándékát az iskola felé
  • amennyiben a gyermeke már másodikos vagy felsõbb osztályba jár, akkor május 20-ig jelezheti írásban szándékát az iskola felé

Elérhetõség

Rövid tájékoztató és néhány érdekes és inspiráló videó:

https://ebphitoktatas.hu/katolikushittan

https://www.youtube.com/watch?v=tOubkG0-ddI&t=10s

 


Étkezések lemondásának változása február 1-tõl

Kedves Szülõk!

 
2021.02.01-tõl változik a gyermek étkezés lemondása. 
Kérjük olvassák el a szülõi tájékoztató levelet és lépjenek be a felületre.
Felhívjuk figyelmüket, hogy február 1-tõl csak ezen a felületen lehet lemondani (munkanapokon: 8,30 óráig) a tanulók étkezését hiányzás, betegség esetén.
Amennyiben szükséges, a rendszer használatához segítséget az alábbi elérhetõségeket kérhet: telefon: 70 526 8769 vagy email: titkarsag@val.hu.
Köszönjük együttmûködésüket!
 
Letölthetõ dokumentumok:

 


Új járványügyi eljárásrend január 15-tõl

Kedves Szülõk!

 

A módosított Covid-19 Intézkedési terv EMMI iránymutatás alapján történõ módosításáról szeretném Önöket tájékoztatni.

Az EMMI 2022. január 14-én kelt köznevelési intézményekre vonatkozó új járványügyi eljárásrendrõl szóló tájékoztatója szerint jelenleg visszavonásig vagy módosításig az alábbi protokoll az iránymutató:

  • Amennyiben egy iskolai tanuló esetében Covid-fertõzés igazolódik, a fertõzött tanuló a járványügyi protokollnak megfelelõen (VIII/2769-1/2022/KOHAT, 2022. január 14.) 7 nap karanténba kerül. A járványügyi megfigyelés 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei megszûntek.
  • Három napi tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétõl számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés feloldható és a tanuló visszatérhet az intézménybe.
  • Az érintett osztályban, tanulócsoportban folytatódik a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás azon tanulók számára, akik oltottak.
  • A fertõzöttel kontaktszemélynek minõsülõ, nem oltott tanulók 5 napra karanténba kerülnek, számukra ezen idõ alatt az intézmény gondoskodik az elõrehaladáshoz szükséges információk (tananyag) megküldésérõl. A diákok ezen idõ alatt a Kréta rendszer szerint „üres jelenlétbe” kerülnek, vagyis esetükben egyéb igazolásra nincs szükség, de a kiküldött tananyaggal kötelesek haladni, kötelesek azt elsajátítani.
  • A fenti esetekben a fenti utasítás értelmében az intézmény saját hatáskörben illetve az NNK útmutatása szerint jár el.
  • Az intézmény a diákok és az iskolai dolgozók esetében a tudomására jutott fertõzéseket köteles az NNK részére bejelenteni.

Intézményünk a Covid-problémák hatékony megoldása érdekében továbbra is együtt dolgozik az iskolaorvossal, az iskolai védõnõvel, a Dunaújvárosi Tankerülettel, Nemzeti Népegészségügyi Központ Járási Hivatalával és minden olyan szervvel, közösséggel mely a fenti célt szolgálja. E munkánkban kérjük a szülõk aktív, õszinte közremûködését is! Megértésüket, aktív közremûködésüket köszönjük!

Jó egészséget, türelmet, kitartást kívánok Mindenkinek!

Vál, 2022. január 17.

Szabó Éva
intézményvezetõ

 


Új órarend január 10-tõl

 


Étkezés lemondása

Tisztelt Szülõk!

Tájékoztatjuk, hogy 2021. szeptember 1. napjától, változik az iskolai étkeztetés lemondásának módja. Amennyiben betegség, vagy egyéb okból

gyermeke nem igényli az iskolai étkeztetést csak a

 06-70-526-8769 telefonszámon, vagy a

 titkarsag@val.hu e-mail címen teheti meg

reggel 07.30-tól 08.45-ig.

Csak a következõ napi étkeztetést van lehetõsége lemondani, azt újra igényelni, pedig szintén a fenti elérhetõségeken, és idõpontban lehet.

2021. január 1. napjától az Vál Község Önkormányzat feladata az iskolai étkeztetés kiszámlázása. Az Önkormányzat utólag, a tényleges fogyasztást számlázza, tehát a 2021. szeptember havi étkeztetést 2021. október elején fogjuk kiszámlázni.

A pontos elszámolás, számlázás érdekében, kérem tájékoztatásom tudomásul vételét és betartását.

Köszönettel:

 

Bechtold Tamás

polgármester


tanévnyitó

Kedves Szülõk és Gyerekek!

Tanévnyitónk idõpontja

2021. augusztus 31. 17 óra

Mindenkit szeretettel várunk az alkalomhoz illõ öltözékben


Covid oltás

Kedves Szülõk!

Közeledik az iskolakezdés, amelyre ezúttal is még a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében készülünk, hiszen a vírus még itt van és sajnos nem zárható ki egy negyedik hullám sem.

Jó hír, hogy az idei iskolakezdés jóval biztonságosabb, mint az egy évvel ezelõtti, hiszen már van vakcina és magas a magyar lakosság, a pedagógusok és a diákok átoltottsága.

Magyarország júniusban az elsõk között tette lehetõvé a 12 év felettiek oltását. Ennek köszönhetõen a 12-17 éves korosztályban közel 200 ezer diák már felvette az oltást.

Az a szülõ, aki az iskolakezdésig szeretné beoltatni gyermekét legegyszerûbben azt az internetes regisztrációval (www.vakcinainfo.gov.hu), majd az internetes idõpontfoglalón (www.eesz.gov.hu) keresztül teheti.

Emellett az iskolákban is lehetõvé tesszük az oltást, ha az internes regisztráció és idõpontfoglalás bármilyen oknál fogva akadályba ütközik.

Az iskolai oltások napja:

Két alkalommal biztosítjuk az oltás felvételének lehetõségét az iskolákban:

-           augusztus 31. 11 órakor

-           szeptember 2. elõre meghatározott idõszakban.

Az oltás Pfizer-vakcinával történik.

Az iskolai oltásra a 12 év feletti (még oltatlan) diák jogosult.

Kérjük, hogy amennyiben az Ön gyermeke még nem kapott oltást, és azt szeretné, hogy azt az iskolában kapja meg, akkor ezt az igényét az jelentkezési lap (mely egyben regisztrációs lapként is szolgál) kitöltésével 2021. augusztus 25-ig jelezze vissza az vjaival@gmail.com e-mail címre.

Amennyiben nem kíván élni gyermeke számára a felkínált oltakozási lehetõséggel, vagy gyermeke egyéb módon már beoltásra került, akkor kérjük, hogy ennek tényét is szíveskedjen a jelentkezési lap megfelelõ kitöltése útján jelezni 2021. augusztus 25-ig az vjaival@gmail.com e--mail címen.

Az oltásra jelentkezõ tanulók létszámának összesítése után, külön tájékoztatást fog arról kapni, hogy az Ön gyermeke pontosan mikor és hol kapja meg az oltást. A jelentkezõk számától függõen az oltás helyszíne lehet az iskola, ahol a gyermek tanul vagy egy másik közeli iskola is.

Fontos, hogy a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és a hozzájáruló nyilatkozatot minden érintett tanuló hozza magával az oltás helyszínére.

Bízom benne, hogy közösen, összefogva sikerül zökkenõmentesen lebonyolítani az oltási kampányt, és a tanulók minél nagyobb arányban vesznek majd részt benne. Kérem, járuljanak hozzá az oltási kampány sikeréhez, mindannyiunk érdeke, hogy a tanulók minél nagyobb átoltottságának köszönhetõen az oktatást minél biztonságosabb körülmények között szervezhessük meg.

Tisztelettel:

Szabó Éva
intézményvezetõ

Speciális étrend
Kedves Szülõk!
 
Speciális étrendet igénylõ gyermekük részére töltsék le a "Diétaigénylõ lap"-ot, olvassák el a tájékozatatót, nyomtassák ki, töltsék ki, scannelve vagy fényképezve küldjék azt vissza a dieta.hpmpluskft@gmail.com címre, a kért nyomtatványokkal együtt.
Figyeljünk gyermekeink egészséges étkezésére!

Ingyenes tanszercsomag

Tisztelt Szülõ / Tisztelt Gondviselõ!

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú „Alapvetõ fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” címû projekt keretében a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû 1-8 évfolyamos tanulók részére a 2021/2022 tanévben is tanszercsomagok osztására kerül sor. A projekt által érintett intézmény képviselõjeként tájékoztatom, hogy az Ön által képviselt gyermek(ek) számára is kiosztásra kerül az ingyenes tanszercsomag. Az elõbbiekre való figyelemmel jelezzük, hogy Ön által képviselt gyermek(ek) számára az alapvetõ tanszereket tartalmazó tanszercsomag megvásárlása erre a tanévre nem szükséges, mivel azt az Állam biztosítja Önöknek.

A csomagok osztása a tervek szerint a 2021/2022 tanév kezdése elõtt, de legkésõbb a tanév elsõ hetében megtörténik, az osztás helyérõl és pontos idejérõl a késõbbiekben fogjuk értesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy a Projektben foglalt jogosultsági feltételeknek történõ megfelelés alátámasztására a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetrõl kiállított igazolás szolgál, amit a tanszercsomagok átvételekor az intézmény dolgozói kérhetnek. A jogosultsági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan a tanszercsomag átvétele során az átadásátvételi jegyzõkönyv aláírásával egyidejûleg nyilatkozatot is tesz. Tájékoztatjuk, hogy a tanszercsomag átvételéhez a gyermek TAJ száma és OM (oktatási) azonosítószáma is szükséges, így az átvételkor ezen igazoló iratokat kérjük, hozza magával. A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzõkönyvben foglalt adatok megadását követõen, a kedvezményezett gyermek képviseletében a törvényes képviselõ (szülõ) vagy gondviselõ által történõ aláírást követõen vehetõk át. Tájékoztatjuk, hogy az átadásátvételi jegyzõkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggõ feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseinek megfelelõen, a projekt zárását követõ fenntartási idõszak végéig.

Sikeres tanévet kívánunk! Ammenyiben kérdései lennének, kérjük forduljanak bizalommal intézményünkhöz.


Ingyenes tanszercsomag

nyári ügyelet az iskolában

Iskolánkban a nyári ügyelti napok

június 30,

július 14. és 28.

augusztus 11. 

Bejelentkezs
Felhasznlnv

JelszMg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse
Pályázat