Navigci

Idegen nyelvi felmérés eredményei


Jelenléti oktatás alsó tagozaton

Kedves Szülõk!

A Kormány döntése értelmében 2021. április 19-tõl az 1-4. évfolyam rendes munkarendben folytatja tanulmányait. Az 5-8. évfolyamnak folytatódik a tantermen kívüli, digitális oktatás.

A tanulói hiányzásokkal kapcsolatban rugalmasan járunk el, de a hatályos jogszabályok alapján. Alapos indokkal kérheti a szülõ, hogy a tanuló távolmaradása igazolt legyen. A 250 órát meghaladó hiányzás esetén elõfordulhat, hogy osztályozóvizsgával teljesítheti a gyermek a félévet.

A jelenléti oktatás mellett az alsó tagozaton nem tudjuk vállalni a párhuzamos digitális oktatást. Az otthon maradottak a Kréta naplóból tájékozódhatnak a tananyagról és a házi feladatról (ez minden óránál megtalálható lesz).

Kérem segítségüket és együttmûködésüket.

Jó egészséget kívánok:

Szabó Éva


Beiratkozás tudnivalók

Tisztelt Szülõk!

 

A kormányhivatal tájékoztatása szerint minden 2015.08.31-ig született gyermeket be kell íratni a lakóhelye szerint illetékes- vagy választott iskola 2021/2022 tanév elsõ évfolyamára. Az idei évben ez kétféle képpen lehetséges:

  • elektronikusan 2021.04.10-2021.04.16-ig  a http://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap  felületen
  • személyesen, elõzetes telefonos egyeztetés alapján a járványügyi szabályok betartásával

 

Az elektronikus beiratkozás esetén az eredeti dokumentumok bemutatására 2021.09.01-ig kerülhet sor.

Személyes beiratkozás esetén a következõket hozza magával:

A dokumnetumok (szakkörök, hit- és erkölcstan stb.) természetesen az iskolában is kitölthetõek

A személyes beiratkozás helye: iskolatitkárság. Bejárat a templom felõli bejáraton (kaputelefonon becsengetni). Érkezés az egyeztetett idõpontban.

Online beiratkozás esetén a fenti nyilatkozatokat kitöltve küldjék el a vjaival@gmail.com elektronikus címre. A levél tárgyában tüntessék fel, hogy "Beíratkozás", valamint a gyermekük nevét.

Amennyiben a gyermek váli lakóhellyel rendelkezik, de nem a helyi iskolába szeretné beíratni, kérjük, hogy a másik iskolába történõ beiratkozáskor kérjen „Értesítés beiratkozásról” nyomtatványt és juttassa el személyesen, postán vagy emailen iskolánknak.

Várjuk szeretettel a szülõket, és szeptemberben a leendõ elsõ osztályosokat!

Vál, 2021. április 8.

 

                                                                                                          Szabó Éva

                                                                                                     intézményvezetõ


Beiratkozás tudnivalõk

Beiratkozás

Általános iskolai beiratkozás

 

TISZTELT SZÜLÕ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELÕ!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történõ általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetõség van beíratni a tanköteles korba lépõ gyermekét.

 

Az általános iskola elsõ évfolyamára történõ jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-tõl nyílik meg az informatikai lehetõség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülõ visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülõ kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen mûveletek elvégzését követõen Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelezõ felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév elsõ napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Idõpontot a 22/353-428 telefonszámon lehet kérni.

Legkésõbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételérõl és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.


Pályázat a Váli Vajda János Általános Iskola Gyúrói Tagiskolájának vezetõi kiírására

Fazekas Attila vezetési programját itt ismerhetik meg.


Váli Vajda János Általános Iskola Gyúrói Tagiskola Vezetõi pályázat

Beiratkozás


Office 365 tanulóknak

Tisztelt Szülõk!

Amennyiben az otthoni számítógépükön nincs Microsoft Office programcsomag (Word, Excel, PowerPoint), amely a gyerekek informatika oktatásához szükséges, azt ingyenesen le tudják tölteni az alábbi linken:

https://o365.oh.gov.hu/

Zelena Zsolt


Online oktatás a tavaszi szünet végéig
Kedves Szülõk!
 
Dr. Kásler Miklós miniszter úr határozata alapján március 8-tól a tavaszi szünet végéig online oktatásra térünk át.
A tanulók az órarend szerint kapják a napi feladataikat, amiket még aznap meg kell oldaniuk. A feladatok a KRÉTA DKT felületén lesznek, online órákat is itt tartanak a tanárok az órarend szerint (tehát már 7:45-tõl).
Kérjük, bármilyen probléma esetén értesítsék az osztályfõnököt vagy az iskolát (22/353-428)!
 
Szülõi kérésre biztosítunk felügyeletet az iskolában.
A járvány megfékezése érdekében kérjük, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben vegyék igénybe.
Köszönjük megértésüket:
Szabó Éva

Távoktatás

Bejelentkezs
Felhasznlnv

JelszMg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse
Pályázat