Navigáció

Covid oltás

Kedves Szülők!

Közeledik az iskolakezdés, amelyre ezúttal is még a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében készülünk, hiszen a vírus még itt van és sajnos nem zárható ki egy negyedik hullám sem.

Jó hír, hogy az idei iskolakezdés jóval biztonságosabb, mint az egy évvel ezelőtti, hiszen már van vakcina és magas a magyar lakosság, a pedagógusok és a diákok átoltottsága.

Magyarország júniusban az elsők között tette lehetővé a 12 év felettiek oltását. Ennek köszönhetően a 12-17 éves korosztályban közel 200 ezer diák már felvette az oltást.

Az a szülő, aki az iskolakezdésig szeretné beoltatni gyermekét legegyszerűbben azt az internetes regisztrációval (www.vakcinainfo.gov.hu), majd az internetes időpontfoglalón (www.eesz.gov.hu) keresztül teheti.

Emellett az iskolákban is lehetővé tesszük az oltást, ha az internes regisztráció és időpontfoglalás bármilyen oknál fogva akadályba ütközik.

Az iskolai oltások napja:

Két alkalommal biztosítjuk az oltás felvételének lehetőségét az iskolákban:

-           augusztus 31. 11 órakor

-           szeptember 2. előre meghatározott időszakban.

Az oltás Pfizer-vakcinával történik.

Az iskolai oltásra a 12 év feletti (még oltatlan) diák jogosult.

Kérjük, hogy amennyiben az Ön gyermeke még nem kapott oltást, és azt szeretné, hogy azt az iskolában kapja meg, akkor ezt az igényét az jelentkezési lap (mely egyben regisztrációs lapként is szolgál) kitöltésével 2021. augusztus 25-ig jelezze vissza az vjaival@gmail.com e-mail címre.

Amennyiben nem kíván élni gyermeke számára a felkínált oltakozási lehetőséggel, vagy gyermeke egyéb módon már beoltásra került, akkor kérjük, hogy ennek tényét is szíveskedjen a jelentkezési lap megfelelő kitöltése útján jelezni 2021. augusztus 25-ig az vjaival@gmail.com e--mail címen.

Az oltásra jelentkező tanulók létszámának összesítése után, külön tájékoztatást fog arról kapni, hogy az Ön gyermeke pontosan mikor és hol kapja meg az oltást. A jelentkezők számától függően az oltás helyszíne lehet az iskola, ahol a gyermek tanul vagy egy másik közeli iskola is.

Fontos, hogy a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és a hozzájáruló nyilatkozatot minden érintett tanuló hozza magával az oltás helyszínére.

Bízom benne, hogy közösen, összefogva sikerül zökkenőmentesen lebonyolítani az oltási kampányt, és a tanulók minél nagyobb arányban vesznek majd részt benne. Kérem, járuljanak hozzá az oltási kampány sikeréhez, mindannyiunk érdeke, hogy a tanulók minél nagyobb átoltottságának köszönhetően az oktatást minél biztonságosabb körülmények között szervezhessük meg.

Tisztelettel:

Szabó Éva
intézményvezető

Speciális étrend
Kedves Szülők!
 
Speciális étrendet igénylő gyermekük részére töltsék le a "Diétaigénylő lap"-ot, olvassák el a tájékozatatót, nyomtassák ki, töltsék ki, scannelve vagy fényképezve küldjék azt vissza a dieta.hpmpluskft@gmail.com címre, a kért nyomtatványokkal együtt.
Figyeljünk gyermekeink egészséges étkezésére!

Ingyenes tanszercsomag

Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 1-8 évfolyamos tanulók részére a 2021/2022 tanévben is tanszercsomagok osztására kerül sor. A projekt által érintett intézmény képviselőjeként tájékoztatom, hogy az Ön által képviselt gyermek(ek) számára is kiosztásra kerül az ingyenes tanszercsomag. Az előbbiekre való figyelemmel jelezzük, hogy Ön által képviselt gyermek(ek) számára az alapvető tanszereket tartalmazó tanszercsomag megvásárlása erre a tanévre nem szükséges, mivel azt az Állam biztosítja Önöknek.

A csomagok osztása a tervek szerint a 2021/2022 tanév kezdése előtt, de legkésőbb a tanév első hetében megtörténik, az osztás helyéről és pontos idejéről a későbbiekben fogjuk értesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy a Projektben foglalt jogosultsági feltételeknek történő megfelelés alátámasztására a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről kiállított igazolás szolgál, amit a tanszercsomagok átvételekor az intézmény dolgozói kérhetnek. A jogosultsági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan a tanszercsomag átvétele során az átadásátvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg nyilatkozatot is tesz. Tájékoztatjuk, hogy a tanszercsomag átvételéhez a gyermek TAJ száma és OM (oktatási) azonosítószáma is szükséges, így az átvételkor ezen igazoló iratokat kérjük, hozza magával. A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a kedvezményezett gyermek képviseletében a törvényes képviselő (szülő) vagy gondviselő által történő aláírást követően vehetők át. Tájékoztatjuk, hogy az átadásátvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig.

Sikeres tanévet kívánunk! Ammenyiben kérdései lennének, kérjük forduljanak bizalommal intézményünkhöz.


Ingyenes tanszercsomag

nyári ügyelet az iskolában

Iskolánkban a nyári ügyelti napok

június 30,

július 14. és 28.

augusztus 11. 


Idegen nyelvi felmérés eredményei


Jelenléti oktatás alsó tagozaton

Kedves Szülők!

A Kormány döntése értelmében 2021. április 19-től az 1-4. évfolyam rendes munkarendben folytatja tanulmányait. Az 5-8. évfolyamnak folytatódik a tantermen kívüli, digitális oktatás.

A tanulói hiányzásokkal kapcsolatban rugalmasan járunk el, de a hatályos jogszabályok alapján. Alapos indokkal kérheti a szülő, hogy a tanuló távolmaradása igazolt legyen. A 250 órát meghaladó hiányzás esetén előfordulhat, hogy osztályozóvizsgával teljesítheti a gyermek a félévet.

A jelenléti oktatás mellett az alsó tagozaton nem tudjuk vállalni a párhuzamos digitális oktatást. Az otthon maradottak a Kréta naplóból tájékozódhatnak a tananyagról és a házi feladatról (ez minden óránál megtalálható lesz).

Kérem segítségüket és együttműködésüket.

Jó egészséget kívánok:

Szabó Éva


Beiratkozás tudnivalók

Tisztelt Szülők!

 

A kormányhivatal tájékoztatása szerint minden 2015.08.31-ig született gyermeket be kell íratni a lakóhelye szerint illetékes- vagy választott iskola 2021/2022 tanév első évfolyamára. Az idei évben ez kétféle képpen lehetséges:

  • elektronikusan 2021.04.10-2021.04.16-ig  a http://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap  felületen
  • személyesen, előzetes telefonos egyeztetés alapján a járványügyi szabályok betartásával

 

Az elektronikus beiratkozás esetén az eredeti dokumentumok bemutatására 2021.09.01-ig kerülhet sor.

Személyes beiratkozás esetén a következőket hozza magával:

A dokumnetumok (szakkörök, hit- és erkölcstan stb.) természetesen az iskolában is kitölthetőek

A személyes beiratkozás helye: iskolatitkárság. Bejárat a templom felőli bejáraton (kaputelefonon becsengetni). Érkezés az egyeztetett időpontban.

Online beiratkozás esetén a fenti nyilatkozatokat kitöltve küldjék el a vjaival@gmail.com elektronikus címre. A levél tárgyában tüntessék fel, hogy "Beíratkozás", valamint a gyermekük nevét.

Amennyiben a gyermek váli lakóhellyel rendelkezik, de nem a helyi iskolába szeretné beíratni, kérjük, hogy a másik iskolába történő beiratkozáskor kérjen „Értesítés beiratkozásról” nyomtatványt és juttassa el személyesen, postán vagy emailen iskolánknak.

Várjuk szeretettel a szülőket, és szeptemberben a leendő első osztályosokat!

Vál, 2021. április 8.

 

                                                                                                          Szabó Éva

                                                                                                     intézményvezető


Beiratkozás tudnivalők

Beiratkozás

Általános iskolai beiratkozás

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

 

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Időpontot a 22/353-428 telefonszámon lehet kérni.

Legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.


Pályázat a Váli Vajda János Általános Iskola Gyúrói Tagiskolájának vezetői kiírására

Fazekas Attila vezetési programját itt ismerhetik meg.

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Pályázat