Navigci

MENÕ MENZA VÁLON


Be?ratkoz?s els?s?knek


Vajda Szavalóverseny

Vajda Szavalóverseny

A Váli Vajda János Általános Iskola és a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ nevében szeretettel várjuk a verskedvelõ tanulókat a 29. alkalommal megrendezésre kerülõ vármegyei Vajda János Szavalóversenyünkre.

A produkciókat neves zsûritagok értékelik, többek között Kubik Anna Kossuth-díjas színmûvész, Csomor Ágnes, Kozáry Ferenc színmûvészek, a Pefõfi Irodalmi Múzeum, a Nemzeti Színház munkatársai.

Az 1-6. osztályosok és 1-4. osztályos SNI-s tanulók egy szabadon választott verssel, a 7-8. osztályosok a szabadon választott vers mellett egy Vajda János verssel indulhatnak.

A verseny helyszíne:

Váli Vajda János Általános Iskola

(Vál, Szent István tér 1.)

Idõpontja: 2024. március 22. péntek 9:00 óra

Nevezés módja:

1. A csatolt dokumentumok letöltése az alábbi linken:

https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2239

2. Regisztráció az alábbi linken:

Nevezés a versenyre

3. A kitöltött nevezési lap beküldése a vjaival@gmail.com e-mail címre.

 

Nevezési határidõ: 2024. március 14. csütörtök

Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.


Természetismereti projektversenyek


Étkezés - 2023
Kedves Szülõk!
 
A Menza Pure rendszer már aktív, az étkezések lemondása lehetséges.
Az elsõ tanítási nap szeptember 1. tekintetében kérjük a Menza rendszer felületén is mielõbb jelezzék étkezési szándékukat.
A tanév folyamán továbbra is az étkezés lemondása a rendszerben a szülõk feladata marad. Változtatás, módosítás esetén az igazgatas@val.hu +36-70/526-8769 kérhetnek segítséget.
                                                                                       
                                                                                              Köszönettel:
Jeneiné Jerkovics Erika
Igazgatási ügyintézõ
+36(22) 559-407

Tanévkezdés

Kedves Szülõk!

A pótvizsgák idõpontja: augusztus 23. 8 óra.

A tanévnyitó ünnepség szeptember 1-én 7:45-kor kezdõdik. Kérjük, a gyerekek ünneplõben jelenjenek meg.

A tanévnyitó ünnepség után osztályfõnöki órák lesznek 11:30-ig.

Kérjük, ügyeleti igényüket az elsõ tanítási napra jelezzék az osztályfõnök felé, legkésõbb augusztus 30-ig.

Szabó Éva


nyári ügyelet

Ügyeleti napok iskolánkban:

július 5., 19.,
augusztus 2., 16.
(9-13 óráig)

 


Általános iskolai beíratkozás

Letölthetõ szülõi tájékoztató


Benyújtott intézményvezetõi pályázat

Szabó Éva


Órarend változása

Tisztelt Szülõk! Kedves Diákjaink!

 

2023. március 20-tól (hétfõtõl) megváltozik az órarend.

Az új órarend jelenleg weblapunkon az Órarend 2022-2023 menüpontban olvasható.

A Kréta elektronikus rendszerben a hétvégén folyamatosan kerül frissítésre.


Intézményvezetõi álláspályázat

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Váli Vajda János Általános Iskola

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetõi megbízás határozott idõre, 2023. augusztus 16. - 2028. augusztus 15-ig szól.

A köznevelési intézmény vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tõle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre

épülõ fejlesztési elképzeléseket,

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételérõl, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetõi megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésõbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követõen nincs lehetõség.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történõ megküldésével (Dunaújvárosi Tankerületi Központ, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ intézményi iktatószámot: (TK/065/00525/2023), valamint a borítékra ráírni "PÁLYÁZAT-Váli Vajda János Általános Iskola intézményvezetõi beosztására". A pályázatot írásban, három azonos szövegû és mellékletû példányban (kettõ lefûzött, bekötött és egy fûzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna tankerületi igazgató nyújt, a +3625795218 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/dunaujvaros honlapon szerezhet.

 

Betöltendõ állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendõ állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberierõforrási/oktatási, képzési

Betöltendõ állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás idõtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidõ

Munkavégzés helye: Vál

Álláshirdetõ szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Belügyminiszter Munkavégzés helye: Fejér Vármegye, 2473 Vál, Szent István tér 1.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidõ; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Fõiskolai/egyetemi szintû végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok elõmeneteli rendszerérõl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.

 

Feltételek, Elõnyök

 

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Cselekvõképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsõfokú alapképzés (bachelor, fõiskolai), Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mezõ tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • pedagógus-szakvizsga                                keretében          szerzett intézményvezetõi

szakképzettség

 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • büntetlen elõélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre, teljes munkaidõre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ, határozatlan idõre teljes munkaidõre szóló alkalmazás,

 

 

 

Pályázat elbírálása során elõnyt jelent:

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent a vezetõi tapasztalat?: Nem

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.22. 23:59

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a köznevelésért felelõs miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kk.gov.hu/dunaujvaros - 2023.02.20., http://vajdaval.hu - 2023.02.20.

Állás tervezett betöltésének idõpontja: 2023.08.16.

Publikálás tervezett idõpontja: 2023.02.20.

 

 

A pályázati kiírás közzétevõje a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 
   

 

 

 

 

Bejelentkezs
Felhasznlnv

JelszMg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse
Pályázat